Bīstamās kravas deklarācija

Deklarācija ekspeditoram saskaņā ar līgumu (DVD) un e-DGD

Atbilstība starptautiskajiem standartiem

Bīstamu kravu pārvadāšanai kravu nosūtītājiem ir nepieciešams, lai sagatavotu veidlapu, kas apliecina, ka krava ir iepakota, un produktam ir piešķirts pieteikta saskaņā ar noteikumiem par bīstamām kravām IATA (DGR). Komplektācijā iekļauto paraugu, deklarācijas nosūtītāja līguma atspoguļo tās deklarācijas, kas tika veikti 60-m izdevumā DGR. Dizaina formas, kā parādīts 59-m izdevumā, var turpināt izmantot līdz 31. decembrim 2024.gadam.

Lejupielādēt bīstamo kravu deklarāciju